یکی از اساسی ترین مفاهیم حسابداری، مقوله حقوق و دستمزد می باشد که هزینه های اصلی هر کسب و کاری را حساب می کند. بخشی از هزینه های هر کسب و کاری، حقوقی است که به کارکنان پرداخت می کند. هزینه ای که برای حقوق و دستمزد کارکنان پرداخت می شود، در محاسبه قیمت تمام شده کالا و خدمات، تاثیرگذار است. حقوق و دستمزد، ارتباط مستقیمی با کنترل هزینه ها، ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی، ارائه هزینه های سازمان مالیاتی و رعایت قوانین کار دارد. محاسبه دقیق حقوق و دستمزد، تهیه لیست حقوق، بیمه و مالیات برای کسب و کارهای بزرگ و کوچک، اهمیت بالایی دارند که بایستی توسط حسابدار حقوق و دستمزد مشخص شوند.

وظایف حسابدار حقوق و دستمزد، رسیدگی به محاسبات حقوق و دستمزد پرسنل، تنظیم سند حسابداری حقوق دستمزد ماهانه، تهیه لیست دیسکت دارایی حقوق و ارسال آن ها به سامانه مالیات حقوق و کنترل اسناد حسابداری می باشد تا بتوان لیست های صادره حقوق، بیمه و مالیات را تهیه نمود. البته، مسئولیت ها و وظایف حسابدار حقوق و دستمزد، محدود به موارد نام برده فوق، نمی شود. حقوق و دستمزد، مبلغی است که در مقابل خدمات نیروی کار پرداخت می گردد. منظور از حقوق و دستمزد پرسنل، محاسبه حقوق پایه، کسورات (بیمه مالیات بازنشستگی) و مزایا (حقوق مربوط به اولاد، پاداش، ماموریت، عیدی و مسکن) است. جهت آشنایی بیشتر با وظایف حسابدار حقوق و دستمزد، ادامه مقاله را دنبال کنید.

 

حسابدار حقوق و دستمزد کیست

یکی از شاخه های حسابداری، محاسبه حقوق و دستمزد می باشد. محاسبه حقوق و دستمزد هر کسب و کاری بر عهده حسابدار است. وظایف حسابدار حقوق و دستمزد شامل مشخص کردن هزینه ها، محاسبه مبلغ پرداختی به کارکنان، ثبت و صدور اسناد مربوطه در نرم افزارهای حسابداری می شود. در امور حسابداری، ثبت اسناد اهمیت بالایی دارد، چرا که برای استنادهای مالی مورد استفاده قرار می گیرند. حسابدار حقوق و دستمزد بایستی فارغ التحصیل کارشناسی یا کارشناسی ارشد حسابداری و رشته های مدیریت مالی باشد تا مسائل مربوط به حقوق و دستمزد هر کسب و کار کوچک و بزرگ را محاسبه و پرداخت نمایند. برای محاسبه حقوق، اطلاعات قرارداد کاری پرسنل (کارکنان) به بخش حسابداری فرستاده می شود. وظایف حسابدار حقوق و دستمزد، با توجه به قوانین وزارت کار انجام می شود.

وظایف حسابدار حقوق و دستمزد، محاسبه ساعت کاری پرسنل، ساعت های مرخصی، ساعت های اضافه کار، دستمزد کار در روزهای تعطیل (تعطیلات رسمی و جمعه) و روزهای ماموریت می باشد. اسناد مثبته یا ثابت کننده برای حسابدار حقوق و دستمزد اهمیت بالایی دارد. اسناد مالی ثبت شده، کاربرد بالایی در بررسی، تحلیل و ثبت رویدادهای مالی در نرم افزارهای حسابداری دارند. اسناد مثبته شامل تاریخ، مبلغ و ماهیت معامله می شوند. حسابدار حقوق و دستمزد بایستی مدارک، اسناد و مستندات حقوق و دستمزد را به صورت ماهانه و در فایل های جداگانه، طبقه بندی کند. حسابدار حقوق و دستمزد بایستی لیستی از حقوق و دستمزد، بیمه و مالیات بر درآمد را به صورت ماهانه تهیه می کند و اسناد مربوطه را در دارایی، بیمه تامین اجتماعی و سامانه مودیان بارگذاری کند.

محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل، اصلی ترین وظیفه حسابدار حقوق می باشد. در محاسبه حقوق پرسنل، حقوق پایه، پایه سنوات و مزایا (مستمر و غیرمستمر) در نظر گرفته می شود.

 

وظایف حسابدار حقوق و دستمزد چیست

 

وظایف حسابدار حقوق و دستمزد چیست

وظایف حسابدار حقوق و دستمزد شامل ثبت اطلاعات، نگهداری و کنترل اطلاعات و اسناد، تهیه لیست حقوق و دستمزد و کسورات، محاسبه حقوق و دستمزد، ثبت اسناد و صدور آن ها، ارائه گزارش و پاسخگویی می شود. محاسبه دقیق کارکرد هر پرسنل بر عهده حسابدار حقوق و دستمزد می باشد. محاسبات حسابدار حقوق را می توان هر ماه در قالب یک سند رسمی مشاهده کرد. فیش حقوقی، سند رسمی محاسبات دقیق کارکرد هر پرسنل می باشد. داده های حقوق و دستمزد در نرم افزارهای حسابداری هر کسب و کار بزرگ و کوچکی، ثبت می شود. از این طریق می توان میزان مالیات هر کسب و کار بزرگ و کوچک را حساب کرد. از مهم ترین وظایف حسابدار حقوق می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1- تعیین حقوق پایه و صدور اسناد حسابداری حقوق و دستمزد

2- تعیین حق بیمه کارکنان و صدور سند حسابداری آن ها

3- محاسبه مبالغ مزایای حقوق اعم از مزایای مستمر و غیرمستمر

4- تعیین، محاسبه و صدور سند حسابداری مربوط به مالیات حقوق و دستمزد

5- محاسبه مرخصی های استفاده نشده کارکنان و تعدیل مبلغ مانده مرخصی ها

6- صدور سند ذخیره مرخصی ها و بازخرید مرخصی های کارکنان

7- ثبت و ذخیره سازی اسناد و مدارک حسابداری حقوق و دستمزد

8- ثبت اسناد حسابداری نقدی و غیرنقدی

9- محاسبه میزان عیدی با توجه به قوانین وزارت کار

10- محاسبه سنوات با توجه به قوانین وزارت کار

11- محاسبه میزان اضافه کاری پرسنل

از دیگر وظایف حسابدار حقوق می توان به رازداری و حفظ اطلاعات اشخاص (اطلاعات هویتی و شرایط قرارداد پرسنل)، محاسبه دستمزد سالانه (مالیات عمومی اعم از کسر مالیات بر درآمد، کمک هزینه ها و انواع پرداخت ها) و انجام الزامات گزارش های قانونی (ثبت اسناد مالیات بر درآمد و گزارش های تامین اجتماعی) اشاره کرد.

 

وظایف حسابدار حقوق و دستمزد چیست

 

شرح وظایف حسابدار در ادارات

وظایف حسابدار حقوق و دستمزد در ادارات دولتی و غیردولتی (خصوصی) با یکدیگر تفاوت چندانی ندارند. وظایف حسابدار حقوق و دستمزد در ادارات دولتی شامل مدیریت مالی و حسابرسی می شود. وظایف حسابدار حقوقی در ادارات دولتی به شرح زیر است:

1- برنامه ریزی مالی

2- حفاظت از منابع مالی

3- ثبت و انتقال داده های مالی

4- تهیه گزارش های مالی

5- مراقبت از مسائل مالی مربوط به پرسنل

6- به روز رسانی با تغییرات قوانین مالی و مالیاتی کشور

7- محاسبه و پرداخت لیست مالیات و حقوق پرسنل

8- تطابق با قوانین و مقررات وزارت کار

9- مشارکت در تصمیم گیری های مالی

10- مدیریت ریسک مالی

حسابدار حقوق و دستمزد، وظیفه دارد در فیش حقوقی، اطلاعاتی اعم از نام و آدرس کارفرما، نام و آدرس کارمند یا کارگر، تاریخ تولد کارمند یا کارگر، طبقه مالیاتی، طبقه مالیات بر درآمد، شماره تامین اجتماعی، تاریخ شروع به کار کارمند یا کارگر، دستمزد ناخالص، میزان پرداختی، دوره صورتحساب، شناسه مالیاتی، کمک هزینه ها، روزهای مالیاتی و تامین اجتماعی را ذکر کند. در ادارات دولتی، حق بیمه پرسنل بایستی پرداخت شود. تمام مزایای نقدی به استثنای مواردی که سازمان تامین اجتماعی مشخص کرده است، در حق بیمه هر پرسنل لحاظ می شوند. مزایای نقدی حق بیمه شامل حق ایاب و ذهاب، نوبت کاری و حق اولاد می شود.

مطابق قوانین وزارت کار و تامین اجتماعی، لیستی از اجزای حقوق و دستمزد که شامل حقوق پایه، اضافه کار، حق مسکن و حق خواروبار می شود، مشمول بیمه هستند. لیستی از اجزای حقوق و دستمزد که شامل حقوق پایه، اضافه کار، پاداش و ماموریت می شود، مشمول مالیات هستند. از این رو، انجام درست وظایف حسابدار حقوق و دستمزد، اهمیت بالایی در تعیین مالیات دارد. هر گونه خطا و اشتباه در حسابداری حقوق و دستمزد، نتیجه خوبی ندارد.

 

وظایف حسابدار حقوق و دستمزد چیست

 

وظایف دایره حقوق و دستمزد

دایره حقوق و دستمزد، از اجزا و عناصر حقوق و دستمزد می باشد. دایره حقوق و دستمزد شامل محاسبه حقوق و دستمزد، میزان خالص حقوق هر پرسنل کسب و کارهای بزرگ و کوچک، کسورات بیمه و مالیات می شود. اسناد و مدارک حقوق و دستمزد هر پرسنل در دایره حقوق و دستمزد قرار می گیرد. از دیگر وظایف دایره حقوق و دستمزد می توان به طبقه بندی هزینه حقوق و دستمزد بر اساس کارت اوقات کار اشاره نمود. حسابدار حقوق و دستمزد از دایره حقوق و دستمزد برای زمان محاسبه حقوق و دستمزد نوبت کاری، اضافه کاری، کسورات و پاداش استفاده می کند. وظایف حسابدار حقوق بایستی به درستی انجام شود تا دستمزد هر پرسنل کامل پرداخت گردد. از طرفی، مالیات حقوق و دستمزد به عملکرد حسابدار حقوق بستگی دارد.

حسابدار حقوق و دستمزد بایستی صورتحساب حقوق هر پرسنل را ماهانه آماده کند. حسابدار حقوق، وظیفه دارد چک های حقوق را پردازش کند. وظیفه نگهداری از پرونده های حقوق و دستمزد بر عهده حسابدارهای حقوق و دستمزد می باشد. خروجی گرفتن از پرونده های حقوق و دستمزد و تهیه گزارش از وظایف حسابدارهای حقوق و دستمزد است. کلیه روش های اجرایی حقوق و دستمزد بایستی مطابق قوانین وزارت کار و سیاست های دولتی انجام شوند.

 

استخدام کارشناس حقوق و دستمزد

هر کسب و کار بزرگ و کوچکی در واحد مالی و حسابداری خود نیاز به حداقل یک حسابدار حقوق و دستمزد دارد. حسابدار حقوق و دستمزد بایستی برای تهیه لیست حقوق و دستمزد از نرم افزارهای حسابداری استفاده کند. سرعت عمل و دقت محاسبات در نرم افزارهای حسابداری، فوق العاده بالا است. در گذشته، حسابدارهای حقوق و دستمزد از اکسل برای محاسبه حقوق پرسنل استفاده می کردند. استفاده از اکسل، سال هاست که منسوخ شده است. هر چند، برخی از کسب و کارها، هم چنان از اکسل استفاده می کنند. تسلط به نرم افزارهای حسابداری، توانایی مدیریت زمان، برنامه ریزی و سازماندهی امور از جمله توانایی ها و مهارت هایی هستند که در زمان استخدام، اهمیت دارند. در زمان استخدام حسابدار حقوق و دستمزد، داشتن مهارت های زیر، حائز اهمیت می باشد:

1- جمع آوری اطلاعات کارکرد ماهانه پرسنل به تفکیک هر واحد

2- محاسبه مانده مرخصی هر پرسنل در پایان سال

3- تسلط به محاسبات جبران خدمات، شیفت شب، نوبت کاری، حق ماموریت، معوقات، پایه سنوات، عیدی، پاداش و تسویه حساب

4- آشنایی با نرم افزارهای مالی حقوقی و دستمزد

5- انجام محاسبات مربوط به حقوق و دستمزد

6- آشنایی با قوانین حقوق و دستمزد، بیمه و مالیات و تسلط بر فرمول های محاسبه حقوق و دستمزد

7- فارغ التحصیل رشته های حسابداری، حسابرسی و مدیریت مالی

8- تهیه و ارسال لیست مالیات و لیست بیمه

9- تهیه دیسکت دارایی

10- آشنایی با نرم افزارهای حسابداری حقوق و دستمزد

11- مهارت انجام محاسبات مربوط به تسویه حساب کارکنان

12- تعامل و همراهی با واحد منابع انسانی

13- آشنایی با رایانه و اکسل

فارغ التحصیلان حسابداری در مقاطع دیپلم، کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد می توانند در جایگاه شغلی های مختلفی استخدام شوند. شرط استخدام در سازمان های دولتی و غیردولتی، توانایی حسابدار می باشد.

 

وظایف حسابدار حقوق و دستمزد چیست

 

جمع بندی

در این مقاله، راجع به وظایف حسابدار حقوق و دستمزد و نحوه استخدام کارشناس حقوق و دستمزد صحبت شد. هر کسب و کار بزرگ و کوچکی بایستی ماهانه به پرسنل خود، فیش حقوقی بدهد. وجود هر گونه خطا در پرداختی ها، موجب نارضایتی پرسنل می شود. وظایف حسابدار حقوق و دستمزد، محاسبه پرداختی های پرسنل ها می باشد. حسابدار حقوق و دستمزد بایستی مسلط به مهارت های لازم باشد تا بتواند قوانین حقوق و دستمزد، بیمه و مالیات را به درستی اجرا کند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *