مالیات، پرداخت بخشی از درآمد جامعه یا سود حاصل از فعالیت کسب و کارها و مشاغل می باشد که بایستی از طریق سازمان مالیاتی به حساب دولت واریز شود. مالیات، مبلغ پرداختی است که به صورت لازم، اجباری و بلاعوض بایستی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به دولت پرداخت شود. مالیات با هدف ایجاد رفاه و امکانات بهتر جمع آوری می شود. به عبارتی، مالیات، تامین کننده بخشی از هزینه های اداره کشور می باشد که در امور عمرانی با هدف رشد اقتصادی، مصرف می گردد. مالیات مکسوره، یکی از انواع مالیات های دریافتی سازمان مالیاتی می باشد. همان طور که از اسم آن پیدا است، “مالیات مکسوره” به معنای مالیاتی می باشد که از چیزی کسر می شود.

مالیات مکسوره، نوعی مالیات بر درآمد می باشد. “مالیات بر درآمد” یعنی اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای درآمد هستند، بایستی در شرایطی، مبلغی از آن را به سازمان مالیاتی پرداخت کنند. در این مقاله، راجع به مالیات مکسوره، انواع، نحوه پرداخت و جریمه عدم پرداخت آن صحبت شده است.

 

مالیات مکسوره

مالیات مکسوره، یکی از انواع مالیاتی است که برای صاحبان مشاغل و حسابدارها اهمیت ویژه ای دارد. مالیات تکلیفی یا مکسوره به بخشی از مبلغ کالا یا خدمات دریافت شده، گفته می شود که صاحبان مشاغل یا حسابدارها، وجوه آن را از اصل مبلغ کسر می کنند. به عبارتی، صاحبان مشاغل یا کارفرماها در هنگام پرداخت مبلغ صورتحساب، بخشی از اصل مبلغ کالا را به عنوان مالیات، کسر می نمایند. مالیات تکلیفی یا مکسوره، زیرمجموعه مالیات بر درآمد می باشد که بایستی به حساب سازمان مالیاتی واریز شود. سازمان مالیاتی، اقدام جهت محاسبه و دریافت مالیات تکلیفی انجام نمی دهد و صفر تا صد آن بر عهده اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد.

برای مثال، مالیات حقوق و دستمزد که یکی از انواع مالیات مکسوره است در فیش حقوقی افراد درج می شود. از این رو، تمامی شرکت ها بایستی در پایان سال، مبلغ مالیات حقوق را به سازمان مالیاتی پرداخت کنند. صاحبان مشاغل بایستی رسید پرداخت صورتحساب همراه با مشخصات هویتی و اقامتی خود به سازمان مالیاتی ارسال نمایند. تمام اشخاص حقوقی و حقیقی که به عنوان صاحبان مشاغل شناخته می شوند، موظف به پرداخت مالیات تکلیفی به سازمان مالیاتی می باشند. مالیات تکلیفی یا مکسوره، نقش مهمی در توسعه و ساخت زیر ساخت های کشور دارد.

 

مالیات مکسوره یا تکلیفی چیست و چند نوع دارد ؟

 

انواع مالیات مکسوره

مالیات مکسوره، انواع مختلفی دارد که بایستی میزان آن، توسط حسابدار یا صاحبان مشاغل محاسبه شود. انواع مالیات تکلیفی به شرح زیر می باشد:

1- مالیات حقوق و دستمزد: میزان مالیات تکلیفی در فیش حقوقی به عنوان مالیات حقوق ذکر شده است.

2- مالیات اجاره موجران در اجاره ملک به اشخاص حقوقی: مالکان واحدهای تجاری در مقابل اجاره ملک خود، موظف به پرداخت مالیات اجاره هستند.

3- مالیات قرارداد با موسسات بیمه: حدود 2 درصد از حق بیمه ای که بیمه گر اتکایی خارجی به موسسات بیمه ایرانی پرداخت می کند، تحت عنوان مالیات مکسوره به سازمان مالیاتی پرداخت می شود.

4- مالیات قرارداد حق الوکاله: کلیه وکلا بایستی حدود 5 درصد از حق الوکاله خود را مطابق قرارداد به عنوان مالیات به سازمان مالیاتی پرداخت کنند.

5- مالیات بر نقل و انتقال سهام: انتقال دهنده سهم بایستی حدود 4 درصد از ارزش سهم را به عنوان مالیات مکسوره محاسبه کند.

6- مالیات حق الزحمه پزشکان برای کار در مراکز درمان: کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهاد یا خودگردان، موظف هستند حدود 10 درصد حق الزحمه کادر درمان را به عنوان مالیات مکسوره به سازمان مالیاتی پرداخت کنند.

7- مالیات قرارداد مضاربه: صاحبان مشاغل با انجام فعالیت های اقتصادی خاص و دریافت وام های بانکی جهت راه اندازی مشاغل، مشمول پرداخت مالیات تکلیفی می شوند.

8- مالیات منافع بلاعوض اموال: شخص حقیقی یا حقوقی به ازای منافع مالی دریافت کرده به صورت دائم یا بلاعوض بایستی سالیانه، مالیات این منافع را پرداخت کند.

9- مالیات تکلیفی مدیران تصفیه اشخاص حقوقی

10- مالیات مکسوره مسئولیت آخرین مدیران شخص حقوقی، مدیران تصفیه و ضامن ها

11- مالیات تکلیفی اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج

 

نحوه پرداخت مالیات مکسوره

مطابق قوانین سازمان مالیاتی، پرداخت مالیات مکسوره بر عهده شخص پرداخت کننده وجه می باشد. اشخاص حقیقی و حقوقی بایستی در زمان تخصیص یا پرداخت مبلغ صورتحساب، مالیات مکسوره را محاسبه کنند. مبلغ مالیات مکسوره از اصل مبلغ صورتحساب کسر می شود. صاحبان مشاغل بایستی رسید پرداخت صورتحساب همراه با مشخصات هویتی و اقامتی خود به سازمان مالیاتی ارسال نمایند. اشخاص حقیقی و حقوقی، جهت پرداخت مالیات مکسوره به سازمان مالیاتی، یک ماه زمان دارند. جهت واریز مالیات مکسوره، اشخاص حقیقی یا حقوقی می توانند به نزدیک ترین حوزه مالیاتی مراجعه نمایند و فیش پرداختی دریافت کنند تا در اسرع وقت، اقدام به واریز وجه نمایند.

 

مالیات مکسوره یا تکلیفی چیست و چند نوع دارد ؟

 

جرائم عدم پرداخت مالیات مکسوره

هر چند پیش تر گفته شد که سازمان مالیاتی، اقدام جهت محاسبه و دریافت مالیات تکلیفی انجام نمی دهد و صفر تا صد آن بر عهده اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد، اما عدم پرداخت مالیات مکسوره به سازمان مالیاتی، نوعی جرم محسوب می شود. اشخاص حقیقی و حقوقی که مرتب این خطا شده اند، مجازات می شوند. اشخاص حقیقی و حقوقی که برای پرداخت مالیات تکلیفی اقدام کرده اند ولی پرداخت نکرده اند یا برای پرداخت مالیات تکلیفی، هیچ اقدامی نکرده اند، مقصر شناخته می شوند و بایستی جریمه پرداخت کنند. جریمه در نظر گرفته شده، معادل 10 درصد مبلغ مالیات مکسوره می باشد.

به ازای هر ماه کوتاهی در پرداخت مالیات تکلیفی، حدود 2.5 درصد به مبلغ مالیات اضافه می شود. در صورت شکایت سازمان مالیاتی، ممکن است جریمه نقدی به حبس تعزیری از 6 ماه تا 2 سال تبدیل شود. از این رو، توصیه می شود اشخاص حقیقی و حقوقی در پرداخت مالیات مکسوره جدی باشند تا متحمل ضرر و زیان نشوند.

 

جمع بندی

در این مقاله، گفته شد که مالیات تکلیفی یا مکسوره، یکی از انواع مالیاتی است که بایستی توسط صاحبان مشاغل یا حسابدارها بررسی و تعیین شود. الوند حسابان، موسسه مشاوره مالی معتبری است که در زمینه محاسبه انواع مالیات مکسوره اعم از مالیات حقوق و دستمزد، مالیات اجاره موجران در اجاره ملک به اشخاص حقوقی، مالیات قرارداد با موسسات بیمه، مالیات قرارداد حق الوکاله، مالیات بر نقل و انتقال سهام، مالیات حق الزحمه پزشکان برای کار در مراکز درمان، مالیات قرارداد مضاربه، مالیات منافع بلاعوض اموال، مالیات تکلیفی مدیران تصفیه اشخاص حقوقی، مالیات تکلیفی مسئولیت آخرین مدیران شخص حقوقی، مدیران تصفیه و ضامن ها و مالیات تکلیفی اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج فعالیت دارد.

پس از محاسبه مبلغ مالیات تکلیفی، نوبت به روند پرداخت آن می رسد. متاسفانه، جریمه عدم پرداخت مالیات تکلیفی بالا است. از این رو، توصیه می شود در پرداخت مالیات تکلیفی به سازمان مالیاتی، کوتاهی نکنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید اینستاگرام ما را فالوو کنید سپس سوال خود را در دایرکت مطرح نمایید و از مشاوره رایگان استفاده نمایید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *