سازمان امور مالیاتی کشور مسئول محاسبه و دریافت انواع مالیات های مستقیم از اشخاص حقیقی و حقوقی است. مالیات ها اموال و وجوهی هستند که دولت از شهروندان دریافت می کنند و در راه خدمات عمومی مثل ساخت راه ها، بیمارستان ها و … صرف می نمایند. مطابق با اصل 51 قانون اساسی دریافت هرگونه مالیات توسط دولت ممنوع است، مگر آنچه به موجب قانون تعیین شده باشد. به طور کلی مالیات ها به دو گروه مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می شوند. مالیات های مستقیم مثل مالیات بر درآمد و مالیات بر دارایی به صورت مستقیم از مردم دریافت می شود. در مقابل مالیات های غیر مستقیم مثل مالیات بر ارزش افزوده، در ضمن پرداخت قیمت کالاها و خدمات خاص از مردم دریافت می شود.

شخص حقیقی یا حقوقی که مطابق با قانون می بایست مالیات پرداخت کند، مودی مالیاتی نام دارد. مودی مالیاتی می بایست اظهارنامه های مالیاتی را تنظیم کرده و در مهلت قانونی مشخصی به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نماید. پس از بررسی اطلاعات مندرج در اظهارنامه مالیاتی و حساب های مودی، کارمند اداره امور مالیاتی یا همان مامور ممیز، ضمن صدور برگ تشخیص، میزان مالیات قابل پرداخت توسط مودی مالیاتی را تعیین می نماید. در صورتی که مودی مالیاتی نسبت تصمیم اداره امور مالیاتی و برگه تشخیص اعتراض داشته باشد، به این موضوع در هیات های حل اختلاف مالیاتی رسیدگی می شود. در ادامه این نوشتار به بررسی تشکیلات، صلاحیت و شیوه دادرسی در هیات بدوی مالیاتی مطابق با قوانین مالیاتی ایران خواهیم پرداخت.

 

تعریف هیات بدوی مالیاتی

هیات بدوی مالیاتی یکی از مراجع رسیدگی کننده به اختلافات ناشی از محاسبه و دریافت مالیات ها می باشد که بر مبنای ماده 216 قانون مالیات های مستقیم برای رسیدگی به شکایات ناشی از تصمیمات مالیاتی، تشکیل گردیده است. رسیدگی به شکایت‌هایی که در هیات های حل اختلاف مالیاتی مطرح می شود، به صورت فوری و خارج از نوبت صورت می پذیرد. مطابق با ماده مذکور آرایی که توسط هیات بدوی مالیاتی صادر می شوند، قطعی هستند، یعنی بلافاصله پس از صدور و ابلاغ، می بایست اجرا شوند.

 

اعضای تشکیل دهنده هیات بدوی مالیاتی 

  1. نماینده سازمان امور مالیاتی کشور
  2. یک نفر از میان قضات دادگستری، اعم از شاغل یا بازنشسته مطلع در امور مالیاتی به درخواست سازمان امور مالیاتی و انتخاب رئیس کل دادگستری هر استان.
  3. نماینده اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، جامعه حسابداران رسمی ایران، اتاق تعاون ایران، جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، کانون وکلا، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، مجامع حرفه ای که برای مدت سه سال منصوب می شوند.

 

وظایف هیات بدوی مالیاتی چیست

بر مبنای ماده 216 قانون مالیات های مستقیم، وظیفه اصلی هیات بدوی مالیاتی رسیدگی به شکایات مردم نسبت به تصمیمات اداره مالیات و برگ تشخیص مالیاتی است. هیات بدوی مالیاتی در مرکز شهرستان تشکیل شده و به پرونده های مالیاتی آن محل رسیدگی می کند.

هیات بدوی پس از تشکیل جلسه و بررسی شکایت مودی مالیاتی، در خصوص میزان مالیات قابل پرداخت توسط مودی تصمیم گیری کرده و رای صادر می کند. چنانچه مودی مالیاتی نسبت به رای صادر شده توسط هیات حل اختلاف اعتراضی نداشته باشد، برگ قطعی مالیات صادر می شود. با صدور برگ قطعی مالیات، دادرسی مالیاتی پایان می یابد. چنانچه مودی مالیاتی رای صادر شده توسط هیات حل اختلاف بدوی را نپذیرد، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رای می تواند در هیات تجدید نظر مالیاتی، اعتراض خود را مطرح سازد.

 

مراحل اعتراض هیات بدوی مالیاتی

پس از صدور برگه تشخیص مالیاتی توسط مامور اداره امور مالیاتی کشور، مودی می تواند ظرف مهلت 20 روز اعتراض خود را در سامانه یکپارچه خدمات مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir ثبت کند. ثبت اعتراض هیات بدوی در این روش مستلزم ورود به سامانه یکپارچه خدمات مالیاتی و کلیک بر روی گزینه اعتراض به برگ تشخیص می باشد. توصیه می شود برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه تشکیل پرونده مالیاتی و ورود به سامانه مدیریت خدمات مالیاتی، با موسسات مالیاتی و حسابداری معتبر مشاوره داشته باشید. موسسه حسابداری الوند حسابان با حضور وکلا و کارشناسان مالیاتی برجسته، آماده ارائه انواع خدمات مالیاتی از جمله اعتراض به آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی و … می باشد. برای ارتباط با این مجموعه کافی است به نشانی اینترنتی www.alvandhesaban.com مراجعه نمایید.

علاوه بر این مطابق با تبصره 6 ماده 247 قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی مکلف است اعتراض کتبی مودیان مالیاتی نسبت به برگ تشخیص و سایر تصمیمات را پذیرفته و مورد رسیدگی قرار دهد. بنابراین برای اعتراض به تصمیمات اداره امور مالیاتی می توان به دو شیوه حضوری و غیر حضوری اقدام نمود.

 

هیات بدوی موضوع ماده 244

تشکیلات و شیوه رسیدگی در هیات بدوی حل اختلاف در ماده 244 قانون مالیات های مستقیم تعیین گردیده است. مطابق با ماده مذکور هیات بدوی حل اختلاف مالیاتی هیاتی است که به اختلافات مالیاتی رسیدگی می کند. البته باید خاطر نشان شد که هیات های حل اختلاف تنها در صورتی برای رسیدگی به امور مالیاتی صلاحیت خواهند داشت که رسیدگی به موضوع در صلاحیت مرجع قانونی دیگری قرار نداشته باشد. همانطور که اشاره شد هیات بدوی حل اختلاف مالیاتی با حضور سه عضو تشکیل می یابد. آرای هیات های حل اختلاف با نظر اکثریت صادر می شود. هیات های حل اختلاف دارای ماهیت مستقل می باشند، اما مسئولیت تشکیل و مدیریت جلسات آن بر عهده سازمان امور مالیاتی کشور قرار دارد.

 

چه قرارهای مالیاتی از سوی هیات بدوی صادر می شوند

به طور کلی هیات بدوی مالیاتی رسیدگی جداگانه ای انجام نمی دهد و تنها برگه تشخیص را مورد بررسی قرار داده و آن را تایید یا رد می کنند. آرایی که توسط هیات حل اختلاف مالیاتی صادر می شوند، پس از مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر خواهی در هیات تجدید نظر مالیاتی می باشند.

 

صدور رای در هیات مالیاتی بدوی

همانطور که اشاره شد آرای هیات بدوی مالیاتی با نظر اکثریت صادر می شوند. مطابق با ماده 247 قانون مالیات های مستقیم، در صورتی که نظر اقلیت وجود داشته باشد، نظر اقلیت نیز می بایست در رایی که صادر می شود ذکر شود. موضوع آرایی که توسط هیات های حل اختلاف مالیاتی صادر می شود، معمولاً برگ تشخیصی می باشد که توسط ممیز تنظیم شده و میزان مالیات قابل پرداخت توسط مودی مالیاتی در آن محاسبه گردیده است.

 

دعوی مالیاتی چیست

به طور کلی هر دعوایی که در محاکم قضایی و غیر قضایی مطرح می شود و موضوع آن مالیات است، جز گروه دعاوی مالیاتی قرار می گیرد. در نظر تخصصی تنها آن دسته از دعاوی، به عنوان دعاوی مالیاتی شناخته می شوند که در مراجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی مطرح گردند. هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر، مرجع رسیدگی تخصصی به دعاوی مالیاتی می باشند.

 

نکات مهم در خصوص هیات بدوی مالیاتی

پس از طرح شکایت در هیات بدوی مالیاتی، وقت رسیدگی تعیین شده و هیات مذکور جلسه دادرسی را تشکیل می دهد. اصولاً برای رسیدگی به دعاوی مالیاتی در هیات های بدوی نیازی به احضار و حضور طرفین دعوی و نماینده اداره امور مالیاتی نیست. لکن در برخی از موارد که رئیس هیات لازم بداند، مودی مالیاتی و نماینده اداره امور مالیاتی نیز برای شرکت در جلسه دادرسی هیات حل اختلاف شرکت می کنند. همانطور که اشاره شد رسیدگی در هیات بدوی حل اختلاف مالیاتی به صورت فوری و خارج از نوبت به عمل می آید.

 

نامه اعتراض به رای هیات بدوی مالیاتی

شیوه نگارش نامه اعتراض به هیات بدوی مالیاتی با توجه به موضوع اعتراض متفاوت است. چنانچه مودی مالیاتی شیوه غیر حضوری را برای اعتراض به برگه تشخیص پیگیری کند، نامه اعتراض به رای هیات باید به شیوه الکترونیکی و از طریق سامانه یکپارچه خدمات مالیاتی تنظیم شود.

در شیوه حضوری برای ثبت اعتراض نسبت به رای هیات بدوی مالیاتی، باید به اداره امور مالیاتی مراجعه شود. پس از مراجعه به اداره مذکور اوراق مربوط به تنظیم اعتراض به مودیان مالیاتی تحویل می گردد. شایان توجه است که مودیان مالیاتی می توانند برای انجام کلیه امور مالیاتی، از جمله ثبت نام در سامانه مودیان، تنظیم اظهارنامه مالیاتی و … به موسسات مالیاتی و حسابداری مراجعه کنند. موسسه الوند حسابان با حضور وکلای برجسته در زمینه امور مالیاتی، آماده ارائه انواع خدمات مالیاتی به شمار هموطنان عزیز می باشد.

 

جمع بندی

هیات بدوی مالیاتی یکی از مراجع حل اختلاف است که به شکایت مودیان مالیاتی نسبت به برگه تشخیص و سایر تصمیمات اداره امور مالیاتی رسیدگی می کند. هیات حل اختلاف مالیاتی از سه عضو تشکیل می گردد و آرای آن بر مبنای آرای اکثریت حاضرین در جلسه صادر می شود. به طور کلی آرایی که توسط هیات بدوی حل اختلاف مالیاتی صادر می شود، قابل تجدیدنظر خواهی در هیات های تجدید نظر مالیاتی می باشند.

برای اعتراض به تصمیمات اداره امور مالیاتی به طور کلی به دو شیوه حضوری و غیر حضوری می توان اقدام نمود. در هر دو صورت، هیات های رسیدگی به اختلافات مالیاتی بر مبنای لوایح ارسال شده توسط طرفین اختلاف، رای مقتضی را صادر می نمایند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص هیات بدوی مالیاتی می توانید با شماره های 77651632-021 – 0992990908309123968086 تماس بگیرید و از مشاوره رایگان کارشناسان حرفه ای ما استفاده نمایید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *