در هیچ کجای قانون مالیات ها، به صراحت اشاره ای به هزینه نشده است. با این حال هزینه‌ های قابل قبول مالیاتی مسئله ای است که در مورد آن، قانون مصادیقی را بیان نموده و می توانیم در این مورد اطلاعاتی به دست آوریم. این مسئله در قانون مالیات مستقیم ماده 147، چنین بیان شده است که هزینه های قابل قبول، هزینه هایی به شمار می روند که برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، مد نظر قرار می گیرند. حال باید بررسی کنیم تا دریابیم که این هزینه های چه هستند. با ما همراه شوید تا به تفصیل این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم.

 

هزینه‌ های قابل قبول مالیاتی چیست

هزینه های قابل قبول شامل هزینه های قانونی مشخصی می شوند که در طول مدت یکسال، توسط مودیان به منظور کسب درآمد بیشتر، پرداخت شده یا تخصیص داده شوند. برای این که بتوانیم برخی از هزینه ها را از جمع صورت مالی سالانه کسر کنیم، لازم است این هزینه ها از برخی شرایط خاص برخوردار باشند.

اولین شرط در خصوص هزینه‌ های قابل قبول مالیاتی ، این است که هزینه باید در زمره هزینه هایی باشد که در قانون به آن اشاره گردیده است. دومین شرط نیز، این است که هزینه انجام شده باید مربوط به تحصیل درآمد توسط مودی باشد. از این رو باید بیان کنیم که هزینه های مالیاتی قابل قبول، تنها هزینه هایی هستند که با درآمد مرتبط باشند.

باید به این مسئله نیز اشاره کنیم، که هزینه های قابل قبول برای کسر از جمع درآمد کل شرکت، مشمول تمامی منابع درآمدی و مالیاتی نمی شوند. بلکه این هزینه ها تنها در مورد مالیات بر درآمد عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که مصداق می یابند. از طرف دیگر، تمامی مودیان مشمول پرداخت مالیات بر درآمد، می توانند با رعایت شرایط قانونی، امکان کسر هزینه از جمع درآمد را داشته باشند.

هزینه‌ های قابل قبول مالیاتی چیست

 

هزینه غیر قابل قبول مالیاتی چیست

هزینه غیر قابل قبول مالیاتی، مربوط به هزینه ای می شود که مشمول قانون مالیات نشده است. از این رو این هزینه ها را کارشناس نمی تواند طبق ماده 147 و 148 قانون مالیات مستقیم، جزء هزینه های قابل قبول به شمار آورد. هزینه های غیر قابل قبول از درآمد مشمول مالیات کسر نمی شوند؛ به همین دلیل هم در لیست منابع دریافت مالیات قرار نخواهند گرفت. از جمله هزینه های غیر قابل قبول مالیاتی که می توانیم بیان کنیم، باید به موارد زیر اشاره کرد:

 • هزینه های مربوط به دارایی که مالکیت آنها به واحد رسیدگی تعلق ندارد.
 • پاداش تمامی اعضای هیات مدیره
 • مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آن که با درآمدهای غیر معاف مرتبط است.
 • کاهش ارزش تمامی دارایی ها همچون موجودی محصولات و کالاها و سرمایه گذاری بر روی آنها

در ذیل تبصره ماده 192 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، به هزینه های غیر واقعی اشاره شده است. این هزینه ها در دفاتر قانونی ثبت می شوند و حتی ممکن است مدارکی هم برای اثبات داشته باشند؛ اما پس از انجام تحقیقات لازم، ماموران مالیاتی در می یابند که این هزینه ها صوری بوده یا تحقق نیافته اند، یا این که مدارک مربوط به آنها مجازی و غیرواقعی است.

در چنین وضعیتی، این هزینه ها را نمی توانیم جزء هزینه‌ های قابل قبول مالیاتی که در مواد 147 و 148 قانون به آنها اشاره شده، به شمار آوریم. این هزینه های غیر قابل قبول بوده و مودیان در این زمینه مشمول جریمه عدم پرداخت مالیات نخواهند شد.

 

لیست هزینه‌ های قابل قبول مالیاتی ماده 147 و 148

 1. هزینه های مربوط به بازاریابی، تبلیغات، انجام خدمات تحقیقاتی، تبلیغات نمایشگاهی، خدمات آموزشی و موارد دیگر.
 2. هزینه های مربوط به خرید کالاهای فروخته شده
 3. هزینه های مربوط به استخدام و خدمات کارکنان که شامل حقوق یا مزد، مزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیرنقدی، هزینه های بهداشتی و درمانی، هزینه های بازنشستگی، هزینه های پرداختی به سازمان تامین اجتماعی، مابه التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل و پرداختی ها به بازنشستگان موسسه تا سقف مشخص می شوند. البته این موارد یاد شده هر یک توضیحات تفصیلی بیشتری دارند که باید به آنها نیز توجه نمود.
 4. هزینه های مربوط به کرایه محل موسسه در صورتی که اجاره ای باشد.
 5. هزینه‌ های قابل قبول مالیاتی مربوط به اجاره بهای ماشین آلات و ادوات
 6. هزینه های مربوط به مخارج سوخت، برق، آب و …
 7. هزینه های مربوط به وجود پرداختی به بیمه
 8. هزینه های حق امتیاز پرداختی و حقوق و عوارض مالیاتی به موسسات دولتی و …
 9. هزینه های مربوط به جریمه هایی که برای انجام عملیات موسسه به بانک ها و … پرداخت شده اند.
 10. هزینه های تحقیقاتی، آموزشی و آزمایشی و …
 11. هزینه هایی که به جبران خسارت وارده مربوط می شوند.
 12. هزینه های فرهنگی، ورزشی، رفاهی و … .
 13. هزینه های مربوط به زبان اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق رسیدگی به دفاتر آنها
 14. هزینه‌ های قابل قبول مالیاتی جزئی که مربوط به محل موسسه اجاره ای می شوند.
 15. هزینه های مربوط به نگهداری از محل موسسه
 16. هزینه های مربوط به مخارج حمل و نقل
 17. هزینه های مربوط به حق الزحمه های پرداختی همچون حق الوکاله، حق المشاوره و …
 18. هزینه های مربوط به پذیرایی، ایاب و ذهاب و انبارداری.
 19. هزینه های قابل قبول مربوط به کارمزد، سود و جریمه های انجام عملیات موسسه که باید به صندوق تعاون، بانک ها و … بپردازد.
 20. هزینه های مربوط به حق عضویت و اشتراک
 21. بهای لوازم و ملزومات اداری
 22. مطالبات وصول نشده
 23. هزینه‌ های قابل قبول مالیاتی مربوط به اکتشاف معادن که بهره برداری نشده اند.
 24. هزینه های مربوط به ضایعات متعارف تولید
 25. هزینه های نگهداری و تعمیر ماشین آلات و …
 26. زیان حاصل از تسعیر ارز
 27. هزینه های مربوط به ذخیره در سال مورد رسیدگی
 28. هزینه های خرید کتاب و دیگر کالاهای فرهنگی – هنری
 29. هزینه های مربوط به سالهای قبل که باید در سال مالیاتی مورد رسیدگی پرداخت یا تخصیص داده شوند.
 30. هزینه های مربوط به خدمات پس از فروش

 

هزینه‌ های قابل قبول مالیاتی چیست

 

هزینه های غیرقابل قبول مالیاتی

این هزینه ها نیز، خود شامل لیست دیگری می شوند که با لیست هزینه‌ های قابل قبول مالیاتی تفاوت دارند. باید آنها را چنین بیان کنیم:

 • هزینه هایی که با فعالیت های اقتصادی مودی ارتباطی ندارند.
 • هزینه هایی که به درآمد معاف از مالیات، مالیات مقطوع یا نرخ صفر مالیاتی مربوط هستند.
 • هزینه هایی که برای آنها اسناد و مدارک مورد تایید سازمان مالیاتی وجود ندارد.
 • هزینه هایی که با درآمد سالانه مطابقت ندارند.

 

استهلاک در ماده 149 ق.م.م

مطابق با ماده 149 قانون مالیات های مستقیم، کالاهایی که با گذشت زمان و یا به دلیل عوامل دیگری بدون توجه به قیمت ارز، با کاهش ارزش مواجه می شوند، استهلاک پذیر هستند. در این میان، هزینه تاسیس هم جزء هزینه های استهلاک پذیر به شمار می رود. این هزینه ها، در لیست هزینه‌ های قابل قبول مالیاتی قرار می گیرند.

در تبصره اول  این ماده بیان شده، اگر در اثر تجدید ارزیابی دارایی اشخاص حقوقی، مطابق با رعایت استانداردهای حسابداری، بهای کالایی ارزش یابد، مشمول پرداخت مالیات نخواهد شد. حتی هزینه این افزایش بها که جزء هزینه های استهلاکی است هم، به عنوان هزینه های قابل قبول شناخته نمی شود.

در تبصره دوم این ماده (الحاقی 31/04/1394) نیز، چنین بیان شده است، که اگر  در اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب‌المنفعه شدن ماشین‌آلات، خسارتی به موسسه وارد گردد، زیان مورد نظر معادل ارزش مستهلک نشده دارایی کسر از حاصل فروش (در صورت فروش)، به صورت یک جا قابل محاسبه در حساب سود و زیان همان سال باشد.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره های 77651632-021 – 09929909083 – 09123968086 تماس بگیرید و از مشاوره رایگان کارشناسان حرفه ای ما استفاده نمایید.

 

هزینه ماموریت قابل قبول مالیاتی

میزان حد نصاب هزینه‌ های قابل قبول مالیاتی ماموریت به خارج از کشور، روزانه حداقل معادل 200 هزار تومان است. این مبلغ برای شرکت هایی که در زمینه تولید فعالیت می کنند، هر سال معادل 180 روز محاسبه می گردد. در حالی که برای اشخاص حقیقی این  مبلغ معادل 30 روز محاسبه می شود. باید این نکته را مد نظر داشت که هزینه های تامین ارز و هزینه هایی که مربوط به خروج از کشور می شوند، علاوه بر حد نصاب روزانه، باید مورد پذیرش قرار گیرند.

 

هزینه‌ های قابل قبول مالیاتی چیست

 

پاداش هیئت مدیره در هزینه‌ های قابل قبول مالیاتی

پاداش هیئت مدیره که میزان آن در مجمع عمومی شرکت ها تصویب می شود، طبق مفاد ماده های 239 و 241 قانون تجارت، برداشت شده از سود خالص است. از این رو نمی توانیم آن را جزء هزینه های قابل قبول در پرداخت مالیات به شمار آوریم. با این حال، پرداخت پاداش به اعضای هیئت مدیره، طبق رعایت مقررات مالیاتی، شامل کسر مالیات از حقوق می گردد.

پس باید بیان کنیم که پاداش این اعضا طبق قانون تجارت، نباید از یک حد مشخصی فراتر رود. در شرکت های سهامی عام این میزان، 3 درصد بوده و در شرکت های سهامی خاص، معادل 6 درصد است. علاوه بر آن، این پاداش نباید برای اعضای موظف بالاتر از یکسال حقوق پایه ایشان باشد. برای اعضای غیر موظف نیز نباید از حداقل پاداش اعضای موظف بیشتر باشد.

 

زیان قابل قبول مالیاتی

طبق بند 9 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم، زیان قابل قبول بسته به چند شرط، جزء هزینه‌ های قابل قبول مالیاتی  به شمار می رود. اولین مسئله این که زیان وارد شده و میزان خسارت، باید توسط مراجع ذی الصلاح تایید شود. دومین مسئله این که باید حتما میزان و موضوع زیان وارد شده مشخص باشد.

سومین شرط، به این مسئله اشاره دارد که جبران زیان نباید طبق قرارداد یا قانون، بر عهده شخص دیگری باشد؛ یا این که شخص دیگری اقدام به جبران این خسارت نماید. در صورتی که تمامی این شرایط در خصوص زیان صدق کنند، می توان آن را جزء هزینه های قابل قبول به شمار آورد.

 

هزینه‌ های قابل قبول مالیاتی چیست

 

هزینه تبلیغات قابل قبول مالیاتی

ممکن است برای شما هم این سوال مطرح شود که آیا هزینه تبلیغات را می توان جزء هزینه‌ های قابل قبول مالیاتی  به شمار آورد؟ باید بگوییم مطابق با آیین نامه اجرایی مقررات در بند 8 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی)، در صورتی که هزینه تبلیغات دارای شرایط زیر باشد، جزء هزینه های قابل قبول به شمار خواهد رفت.

اولین مسئله این است که باید هزینه تبلیغات و بازاریابی، در دوره جاری و تنها به منظور ارائه خدمات و تولید کالا باشد. در صورتی که هزینه تبلیغات به دوره آتی، یعنی قبل از بهره برداری مربوط شود، این هزینه در طول ده سال از زمان عرضه و فروش محصولات، به صورت اقساط مساوی استهلاک خواهد گرفت. دومین شرط، این است که هزینه بازاریابی و تبلیغات باید به هدف صادرات کالا صرف شود.

در نهایت نیز باید بگوییم هزینه تبلیغات برای معرفی کردن خدمات یا کالا، باید به صورت مستقیم با فعالیت اصلی موسسه ارتباط داشته باشد. در صورتی که این سه شرط محقق شوند، می توانیم هزینه تبلیغات را نیز جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی به شمار آوریم.

 

بخشنامه هزینه‌ های قابل قبول مالیاتی

تمامی حسابداران و مدیران مالی می دانند که باید در مورد بخشنامه های مالیاتی اطلاعات داشته باشند. این مسئله می تواند به آنها در احقاق حق مودیان کمک شایانی نماید. مطابق با تبصره 3 ماده 147 قانون مالیات های مستقیم، در صورتی که هزینه های پرداختی قابل قبول مالیاتی به صورت تهاتر پرداخت نشوند، اگر مبلغ بیش از 50 میلیون باشد، باید از طریق بانک و موسسات مالی تسویه شود.

این نکته مهم را در نظر داشته باشید که اجرای حکم تبصره 3 ماده 147 قانون مالیات های مستقیم، در انتهای بخشنامه ای که در تاریخ 04/10/1396 منتشر شده، قید گردیده است. از این رو تمامی هزینه هایی که از محل جاری شرکا انجام می شوند، جزء هزینه های مالیاتی قابل قبول به شمار می روند.

 

هزینه‌ های قابل قبول مالیاتی چیست

 

نکات مهم هزینه‌ های قابل قبول

در دادنامه شماره 1215 که در تاریخ 14 مهر سال 1393 ابلاغ گردید، به ابطال عدم پذیرش هزینه کاهش ارزش موجودی ها و هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاری ها، اشاره شده است. بندهای 2 و 3 این بخشنامه، اظهار می دارند که چون نمی توان علت بروز این هزینه ها را پیش بینی نمود، پس نباید آنها را در لیست هزینه‌ های قابل قبول مالیاتی  قرار داد.

دیگر نکات مهم در خصوص هزینه های قابل قبول نیز، مربوط به استهلاک و پاداش هیات مدیره می شوند. به هردوی این موارد در همین مطلب اشاره نمودیم و کامل توضیحاتی را در مورد آنها بیان کردیم. فقط باید بیان کنیم که این دو نوع هزینه نیز در لیست هزینه های قابل قبول قرار نخواهند گرفت.

 

سوالات متداول هزینه‌ های قابل قبول

 • آیا هزینه های مربوط به مرخصی های استفاده نشده کارکنان نیز جزء هزینه‌ های قابل قبول مالیاتی به شمار می روند؟

از آنجایی که این هزینه ها چه پرداخت شوند و چه تخصیص داده شوند، در زیر گروه حقوق پرداختی قرار می گیرند؛ مطابق با بند 2 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم، جزء هزینه های قابل قبول به شمار می روند.

 

 • آیا باید پرداخت مزایای پایان خدمات بیش از یک ماه را نیز جزء هزینه‌ های قابل قبول مالیاتی به شمار آوریم؟

با استناد بر بند 2 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم، باید بگوییم تمامی پاداش های پایان خدمت کارکنان جزء هزینه های قابل قبول به شمار می روند. البته مشروط بر این که طبق مقررات استخدامی موسسه باشند. با این حال طبق بند 2 همین ماده قانونی، محاسبه ذخیره مازاد بر یک ماه به عنوان مزایای پایان خدمت، مشمول هزینه هایی که قابل قبول هستند نمی شوند. از این رو ما نباید این مزایای پایان خدمت را از جمله هزینه های قابل قبول به شمار آوریم.

 

 • هزینه های مربوط به خرید کتاب، اقلام آموزشی و حتی لوح های فشرده که مرتبط با فعالیت موسسه هستند، تحت چه شرایطی جزء هزینه های قابل قبول به شمار می روند؟

برای این که بخواهیم این نوع هزینه ها را در لیست هزینه‌ های قابل قبول مالیاتی قرار دهیم، باید دارای برخی شرایط باشند. مثلا اگر مدیر شرکت اقدام به تهیه کتب و لوح های فشرده آموزشی برای کارکنان خود نموده و آنها را در اختیار کارکنان قرار دهد که برای خودشان باشند، می توان این هزینه را در سرفصل هزینه های قابل قبول منظور نمود.

اما در صورتی که مدیریت اقدام به تهیه کتب و لوح های فشرده آموزشی نموده و تنها به آنها اجازه استفاده در شرکت را دهد، نمی توان هزینه خرید این اقلام را در لیست هزینه های قابل قبول قرار داد. به این دلیل که این اقلام در تملک شرکت هستند و جزء دارایی های شرکت به شمار می روند. در حالت اول هزینه خرید این اقلام در لیست هزینه های قابل قبول حسابداری مالیاتی قرار می گیرند؛ اما در حالت دوم به عنوان دارایی در ترازنامه شرکت قید می گردند.

 

 • آیا هزینه های تحقیقاتی از جمله هزینه‌ های قابل قبول مالیاتی به شمار می رود؟

هزینه های تحقیقاتی که در شرکت های دانش بنیان انجام می شوند، باید در لیست هزینه های قابل قبول قرار گیرد؛ اما هزینه های تحقیقاتی در کشاورزی را نمی توان جزء این هزینه ها به شمار آورد.

 

 • محاسبه هزینه‌ های قابل قبول مالیاتی به چه صورت است؟

مطابق با آنچه در ماده 147 قانون مالیات های مستقیم بیان شده است، شرایط گفته شده جزء هزینه‌ های قابل قبول مالیاتی  قرار می گیرند. این هزینه ها، مشمول کسر مالیات از درآمد شده و جزء منابع مالیاتی هستند. پس باید برای محاسبه هزینه های قابل قبول به مفاد این ماده و ماده 148 قانون مالیات مستقیم توجه ویژه نمود.

 

 • آیا هزینه های قابل قبول در فعالیت های تجاری و صنعتی یک سال مالی، یکسان هستند؟

در پاسخ به این سوال باید بگوییم خیر. هزینه های مالیاتی قابل قبول در هر سال مالی برای فعالیت های تجاری و صنعتی می توانند متغیر باشند. حتی ممکن است هزینه هایی که امسال در لیست هزینه های قابل قبول قرار گرفته اند، در سال بعد جزء هزینه های غیر قابل قبول به شمار روند. یا حتی بالعکس. پس نمی توانیم این هزینه ها را یکسان تلقی کنیم.

 

جمع بندی

با وجود این که اطلاعات کاملی در خصوص هزینه‌ های قابل قبول مالیاتی از مطالعه این مقاله به دست آوردید، ممکن است هنوز هم با برخی ابهامات درگیر باشید. در چنین وضعیتی شما باید به سراغ حسابداران و کارشناسان متخصص در حوزه مالیاتی روید. کارشناسان ما در الوند حسابان می توانند در این زمینه به شما اطلاعات لازم را ارائه کنند. کافیست با کارشناسان ما ارتباط برقرار کرده و هر نوع ابهامی که در خصوص هزینه های مالیاتی قابل قبول و غیر قابل قبول دارید از ایشان بپرسید و ابهامات خود را برطرف سازید.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره های 77651632-021 – 09929909083 – 09123968086 تماس بگیرید و از مشاوره رایگان کارشناسان حرفه ای ما استفاده نمایید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *