مالیات مقطوع، یکی از انواع مالیات می باشد که بسیاری از افراد جامعه، مکلف به پرداخت آن هستند. مالیات، نوعی هزینه اجتماعی می باشد که اشخاص جامعه بایستی برای تامین هزینه های عمومی به دولت پرداخت نمایند. چندین نوع مالیات مختلف در ایران وجود دارد که شامل مالیات بر درآمد، دارایی و مالیات بر ارزش افزوده می شود که همگی برای تامین منابع درآمدی دولت از شرکت ها و کسب و کارها اخذ می شوند. دولت به ازای ارائه خدمات مختلفی که به عموم جامعه، مالیات دریافت می کند. مالیات، نقش مهمی در تامین هزینه ها و توسعه اقتصادی جامعه دارد. در قانون مالیات های مستقیم، سود و درآمد، مشمول مالیات نمی شوند. شناخت و پرداخت جزئیات مالیات مقطوع اعم از نحوه محاسبه، چگونگی پرداخت و سایر اطلاعات راجع به آن برای حسابداران الزامی می باشد.

مالیات مقطوع و نرخ مقطوع مالیات از انواع قوانین مالیاتی هستند که توسط سازمان امور مالیاتی کشور از کسب و کارها و شرکت ها اخذ می شود. مطابق قوانین مالیاتی، اشخاص و مشاغل مشمول، موظف هستند مسئولیت خود را در قبال پرداخت مالیات ها انجام دهند. جهت آشنایی بیشتر با مالیات مقطوع، نحوه محاسبه و پرداخت آن، ادامه این مقاله را دنبال کنید.

 

مالیات مقطوع چیست

مالیات مقطوع، یکی از انواع درگاه های ملی خدمات مالیات می باشد. همان طور که پیش تر اشاره شد، سازمان امور مالیاتی برای محاسبه نرخ مقطوع مالیات، سود و زیان کسب و کارها را دخیل نمی کند. نرخ مقطوع مالیات از فروش و درآمد شرکت ها و کسب و کارها محاسبه می شود. برای مثال، شخصی که مالیات نقل و انتقال ملک خریداری شده را پرداخت می کند، سال بعد با افزایش قیمت ملک، نیازی به پرداخت مالیات نسبت به سود حاصل شده، نیست. به عبارتی، مالیات مقطوع، سود یا درآمدی است که مشمول مالیات نمی شود. مالیات نقل و انتقال ملک خریداری شده، سرقفلی و فروش سهام جزو مالیات مقطوع هستند.

مالیات مقطوع، مالیات علی الحساب نیست. از این رو، پس از پرداخت مالیات مقطوع، نیازی به پرداخت مالیات دیگری نیست. مشاغل گروه دوم با استفاده از پایانه های فروشگاهی (دستگاه های کارتخوان بانکی یا درگاه های پرداخت الکترونیکی) می توانند دستگاه های کارتخوان خود را در سایت سازمان امور مالیاتی ثبت کنند و مشمول این نوع مالیات شوند. به این ترتیب، مشاغل گروه دوم می توانند اقدام به پرداخت نمایند.

مالیات مقطوع چیست و چگونه محاسبه می‌شود

نحوه محاسبه مالیات مقطوع مشاغل

سامانه مودیان با اطلاع از نحوه محاسبه نرخ مقطوع مالیاتی، میزان صحیح مالیات مقطوع را با استفاده از طرح های تشویقی و معافیت ها محاسبه می کند. سازمان امور مالیاتی با کمک ماده 100 قانون مالیات های مستقیم و با در نظر گرفتن میزان فروش کالا و خدمات مودی در طول سال و بر اساس سوابق مالیاتی کسب و کار، اقدام به تعیین نرخ مالیات مقطوع می کند. فرم مالیاتی در سامانه امور مالیاتی به آدرس tax.gov.ir بارگزاری می شود و به اطلاع سامانه مودیان می رسد. نرخ مقطوع مالیات به عوامل زیر بستگی دارد:

 

  • نحوه محاسبه نرخ مقطوع مالیات فروش سهام

بر اساس ماده 143 قانون مالیات های مستقیم که راجع به نقل و انتقال سهام می باشد، فروش سهام مشمول مالیات مقطوع می شود. نرخ مقطوع مالیات برای شرکت های بورسی برابر 0.5 درصد و برای شرکت های غیربورسی معادل 4 درصد می باشد. در نظر داشته باشید که میزان سود و زیان شرکت ها در این محاسبه، اعمال نمی شود. نرخ مقطوع مالیات از محل فروش سهام اخذ می گردد. بر اساس ماده 143 قانون مالیات های مستقیم، شخصی که قصد فروش سهام با زیان چند میلیونی دارد، بدون در نظر گرفتن زیان وارده، نرخ مالیات مقطوع برای او محاسبه می شود.

 

  • نحوه محاسبه نرخ مقطوع مالیات نقل و انتقال املاک

بر اساس ماده 59 قانون مالیات های مستقیم که راجع به نقل و انتقال املاک می باشد، فروش املاک مسکونی و تجاری مشمول مالیات می شود. نرخ مقطوع مالیات برای املاک مسکونی و تجاری بدون سرقفلی برابر 5 درصد و برای سرقفلی معادل 2 درصد می باشد. در نظر داشته باشید که میزان سود و زیان در این محاسبه، اعمال نمی شود. برای مثال، اگر شخصی، ملک بدون سرقفلی را با قیمت 3 میلیارد خریداری کند و سپس با زیان به فروش برساند، بایستی مالیات مقطوع 150 میلیون تومانی را واریز کند. در محاسبه نرخ مقطوع مالیات نقل و انتقال املاک، ارزش معاملاتی و قیمت روز ملک، حائز اهمیت هستند. قیمت روز ملک توسط آژانس ها و بنگاه های املاک بر اساس تعرفه های قانونی تعیین می گردد.

اگر ارزش معاملاتی معادل 2 درصد ارزش فعلی ملک باشد، سالانه 2 درصد به ارزش آن افزوده می شود. مالیات مقطوع نقل و انتقال املاک بر عهده شخص فروشنده می باشد و نیازی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی ندارد.

 

مالیات مقطوع فروش املاک

بر اساس ماده 59 قانون مالیات های مستقیم، میزان مالیات برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری بدون سرقفلی برابر 5 درصد ارزش معامله می باشد. برای مثال، اگر شخصی، ملکی را به قیمت 6 میلیارد خریداری کند، بایستی 300 میلیون به عنوان مالیات مقطوع به سامانه مودیان پرداخت کند. در عوض، میزان مالیات املاک مسکونی و تجاری دارای سرقفلی معادل 2 درصد ارزش معامله می باشد. برای مثال، اگر شخصی، ملکی را به قیمت 2 میلیارد خریداری کند بایستی 40 میلیون به عنوان مالیات مقطوع پرداخت کند. ماده 59 قانون مالیات های مستقیم شامل املاک اداری نمی شود. در نظر داشته باشید که پرداخت مالیات مقطوع نقل و انتقال املاک بر عهده فروشنده ملک می باشد و نیازی به ثبت اظهارنامه مالیاتی ندارد.

مالیات مقطوع چیست و چگونه محاسبه می‌شود

موارد قابل کسر از درآمد مشمول مالیات

گاها وصل مالیات مقطوع از کل مبلغ اشخاص محاسبه نمی شود و ممکن است مبلغ یک سری از هزینه های مورد قبول از مبلغ کل، کم شود. به این ترتیب، تمام درآمد مودی مشمول مالیات نمی شوند و از درآمد آن، یک سری از هزینه ها کسر می گردد. برخی از هزینه هایی که توسط سازمان مالیاتی تایید شده اند از درآمد افراد کسر می شوند و باقی مانده آن ها، مشمول مالیات می گردد. هر چه هزینه های بیشتری توسط اداره مالیاتی تایید شود، مودی به مراتب مالیات کمتری پرداخت خواهد کرد.

 

بر اساس ماده 148 قانون مالیات های مستقیم که راجع به هزینه های قابل قبول می باشد، موارد قابل کسر از درآمد مشمول مالیات به شرح زیر می باشند:

  1. حقوق یا مزد اصلی
  2. مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیرنقدی
  3. مزایای غیرمستمر اعم از نقدی و غیرنقدی از قبیل خوار و بار، بهره وری، عیدی، پاداش، اضافه کار، هزینه سفر، هزینه های بهداشتی و درمانی
  4. وجوه پرداختی بابت بیمه های بهداشتی و عمر
  5. حوادث ناشی از کار کارکنان
  6. حقوق بازنشستگی
  7. هزینه های خرید مواد اولیه و مصرفی تولیدی

 

دستور العمل تبصره 100 قانون مالیات های مستقیم برای مالیات مقطوع

ماده 100 قانون مالیات های مستقیم، یکی از مهم ترین مواد مربوط به مالیات مقطوع می باشد که مطابق دستور العمل صادر شده، اجرا می شود. اطلاع از ماده 100 قانون مالیات های مستقیم برای حسابداران ضروری است.

 

از این رو، حسابداران بایستی دستور العمل تبصره 100 قانون مالیات های مستقیم برای مالیات مقطوع را مطالعه نمایند. مطابق دستور العمل تبصره 100 قانون مالیات های مستقیم، اگر مودی توان پرداخت مالیات مقطوع تعیین شده را به صورت یک جا و نقدی نداشته باشد، امکان پرداخت مالیات مقطوع به صورت اقساط هم مهیا شده است. از این رو، صاحبان کسب و کار می توانند مالیات مقطوع را حداکثر طی 4 قسط مساوی بدون هزینه بالاتر به سازمان مالیاتی پرداخت نمایند.

مالیات مقطوع چیست و چگونه محاسبه می‌شود

نحوه پرداخت مالیات مقطوع

برای پرداخت مالیات مقطوع بایستی ابتدا در مرورگر خود، درگاه خدمات مالیات به آدرس my.tax.gov.ir را جست و جو نمایید و سپس وارد سایت شوید. سپس بایستی نام کاربری و رمز عبور خود را در کادر باز شده، وارد کنید. پس از ورود به سامانه شخصی از منوی سمت راست بایستی گزینه “پرداخت قبض آنلاین” را انتخاب کنید. پس از مشاهده لیست مالیات های مقطوع می توانید برای پرداخت آن، اقدام نمایید. کسب و کارها و اشخاصی که مشمول پرداخت مالیات های مقطوع می شوند، برای استفاده از معافیت ها و مشوق های قانونی و عدم تعلق جریمه بایستی در زمان مقرر، فرم تبصره 100 قانون مالیات های مستقیم را تکمیل و ارائه کنند. اشخاص برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی بایستی در درگاه ملی خدمات مالیات برای خود، پرونده الکترونیکی ایجاد نمایند.

 

جمع بندی

مالیات مقطوع که یکی از انواع قوانین مالیاتی می باشد، به درآمدهایی که مشمول مالیات نمی شوند، می پردازد. از شناخته شده ترین این مالیات ها می توان به نقل و انتقال املاک و فروش سهام اشاره کرد. در این مقاله، راجع به مالیات مقطوع، نحوه محاسبه و پرداخت آن صحبت شده است. برخی از درآمدها، مشمول این مالیات می شوند. در عوض، برخی از مشاغل هم مشمول این مالیات نمی شوند. برای مثال، مشاغلی که سال اول فعالیت خود را سپری می کنند یا مشاغلی که اظهارنامه مالیاتی، ارائه نکرده اند، از پرداخت این مالیات، معاف هستند. با اطلاع از نحوه محاسبه و پرداخت نرخ مقطوع مالیات از بروز هر گونه جرایم احتمالی مصون بمانید.

همان طور که پیش تر اشاره شد، برای بهره مندی از معافیت ها و مشوق های قانونی و عدم تعلق جریمه بایستی در زمان مقرر، فرم تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم را تکمیل و ارائه نمایید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *