مالیات بخش زیادی از منابع مالی دولت را تشکیل می ‌دهد و قوانین بسیار زیادی برای اطمینان از دریافت آن وضع شده تا مودیان مالیات خود را به درستی پرداخت نمایند. نهادهای سیاست گذار در مواقعی که افراد اقدام به پرداخت مالیات خود نکنند، جرایم مالیاتی را در نظر گرفته اند. به گزارش مالی فعالیت تجاری افراد حقیقی یا حقوقی در یک سال اظهارنامه مالیاتی گفته می شود. در صورتی که افراد اظهارنامه مالیاتی خود را ارسال نکنند، جریمه خواهند شد و از برخی از امتیازات دولتی محروم می شوند.

 

برای ارسال اظهارنامه مالیاتی، باید به “پایگاه اینترنتی سازمان امور مالیاتی کشور” مراجعه کرده و اظهارنامه مالیاتی خود را کامل و ثبت کنید. دولت برای افرادی که به موقع اظهارنامه مالیاتی شان را ارسال می نمایند، تسهیلات بانکی، مشوق‌ های صادراتی و جوایز در نظر گرفته است. در این مطلب درباره جرایم مربوط به عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی صحبت خواهیم کرد، با ما همراه باشید.

 

عواقب و جرایم عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی چیست

 

درباره جرایم مالیاتی؛ ماده ۱۹۲ قانون مالیات های مستقیم

بر اساس ماده ۱۹۲ قانون مالیات های مستقیم، افراد حقیقی یا حقوقی که درآمد واقعی خود در یک سال را کتمان نمایند. همچنین، هزینه هایی که واقعیت ندارد را در اظهارنامه خود بیاورند، جریمه ای غیرقابل بخشش به صورت زیر شامل حال آن ها خواهد شد:

 • اشخاص حقوقی: معادل ۳۰ درصد مالیات
 • اشخاص حقیقی: جریمه نقدی ۱۰ درصدی

 

درباره جرایم مالیاتی؛ ماده ۱۹3 قانون مالیات های مستقیم

اگر وظیفه ارائه خدمات حسابرسی‌ مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی را به عهده دارید باید بدانید، اگر “اظهارنامه مالیاتی، ترازنامه ‌ها، حساب سود و زیان ‌های دفتری و یا دفاتر مربوطه حسابرسی” را به مراجع تحویل ندهید، کارفرمای شما جریمه خواهد شد. این جریمه معادل 20 درصد مالیات برای هر کدام از موارد بالا می باشد. توجه داشته باشید، در این ماده تبصره ای برای شرکت ‌ها و یا افرادی که از دادن مالیات معاف می باشند، آورده شده است. این شرکت ها عبارتند از:

 • شرکت ‌های دانش بنیان
 • کمپانی ‌های تعاونی
 • شرکت‌ های اقتصادی مناطق آزاد و …

“(اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱)- نسبت به مودیانی که به موجب این قانون و مقررات مربوط به آن مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند، در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب‌ سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه ‌ای معادل 20 درصد مالیات برای هر یک از موارد مذکور متعلق خواهند بود.”

“تبصره – عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت، موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد.”

 

درباره جرایم مالیاتی؛ ماده ۲۲۶ قانون مالیات های مستقیم

در صورتی که مودیانی که موظف به دادن اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان خود هستند، ترازنامه مالیاتی خود را به موقع ارسال نکنند، این موضوع باعث عدم رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان این افراد که در زمان قانونی ارسال شده است، نخواهد شد. در غیر این صورت، درآمدی که در ترازنامه ارسال شده است، قطعی خواهد بود.

تبصره- “به مودیان مالیاتی اجازه داده می‌شود، در صورتی که به نحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارائه مدارک لازم ظرف یک ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نماید و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامه مودی تاریخ تسلیم اظهارنامه اول می‌باشد.”

 

عواقب و جرایم عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی چیست

 

جریمه نقدی عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی

در کلیه مواردی که فرد حقیقی با حقوقی در زمان تعیین شده اظهارنامه مالیاتی خود را ارسال نکند، جریمه ای غیر قابل‌ بخشش مطابق زیر شامل حال وی خواهد شد:

 • اشخاص حقوقی: ۳۰ درصد مالیات
 • اشخاص حقیقی و صاحبان کسب و کار – گروه اول: ۳۰ درصد مالیات
 • اشخاص حقیقی و صاحبان کسب و کار – گروه دوم: ۳۰ درصد مالیات
 • اشخاص حقیقی و صاحبان کسب و کار – گروه سوم: ۱۰ درصد مالیات

به طور کلی می توان گفت، اشخاص حقیقی و حقوقی در صورتی که اظهارنامه مالیاتی خود را ارسال نکنند، جریمه ای معادل ۳۰ درصد مالیات به آن ها تعلق می گیرد و سایر افراد ۱۰ درصد مالیات را باید به عنوان جریمه بپردازید. صاحبان کسب و کار و مدیران سازمان‌ ها در زمان ارسال اظهارنامه باید لیست بیمه کارکنان خود را نیز ارسال نمایند.

 

جریمه اعتباری عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی

“بر اساس تبصره ماده ۱۹۳ قانون مالیات‌ های مستقیم”، عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی در دوره معافیت، باعث می شود تا فرد از معافیت مالیاتی که در آن سال مقرر شده محروم شود. توجه داشته باشید، اگر فرد حقیقی یا حقوقی ۳ سال متوالی اظهارنامه مالیاتی خود را خارج از موعد مقرر ارسال نماید، مشمول مجازات های زیر می شود:

 • جریمه‌
 • مجازات ‌های مقرر
 • محرومیت از کلیه معافیت ‌ها
 • محرومیت از بخشودگی‌ های قانونی

 

عواقب و جرایم عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی چیست

 

آیا جریمه عدم ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده قابل بخشش می باشد؟

اگر فرد اظهارنامه مالیاتی خود را در زمان تعیین شده ارسال نکند، موظف است معادل 10٪ از مبلغ مالیات را به عنوان جریمه به دولت بپردازد. این جریمه غیر قابل بخشش می باشد و فرد باید آن را به صورت کامل پرداخت نماید.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید اینستاگرام ما را فالوو کنید سپس سوال خود را در دایرکت مطرح نمایید و از مشاوره رایگان استفاده نمایید.

 

اظهارنامه مالیاتی برآوردی چیست؟

این اظهارنامه برای افرادی است که اظهارنامه مالیاتی خود را در زمان تعیین شده ارسال نکرده یا اظهارنامه را خلاف قانون به ثبت رسانده اند. اظهارنامه مالیاتی برآوردی توسط سازمان امور مالیاتی کشور تنظیم می شود. فردی که اظهارنامه برای وی تنظیم شده، باید به “سامانه ملی خدمات مالیات” مراجعه نماید و مالیات تعیین شده را پرداخت نماید. همچنین، در صورتی که فرد درباره اظهارنامه تنظیم شده اعتراض داشته باشد، می تواند در این سامانه اعتراض خود را ثبت کند.

 

تفاوت جریمه اشخاص حقیقی و حقوقی

در صورتی که اشخاص حقوقی اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر ارسال ننمایند، جریمه ای معادل ۳۰% مالیات معوق به این افراد تعلق می گیرد. همچنین، جریمه ای معادل ۱۰% مالیات برای عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی به اشخاص حقیقی تعلق می گیرد. توجه داشته باشید، این جریمه ها غیر قابل بخشش می باشند.

 

ممنوع الخروجی با جریمه مالیاتی

ممنوع الخروجی مالیاتی، در مواقعی است که یک شخص به علت بدهکار بودن به سازمان امور مالیاتی کشور، بیشتر از اندازه مجاز قانونی، نتواند از کشور خارج شود. برای گرفتن استعلام ممنوع الخروجی، می توانید به “سامانه درگاه ملی خدمات مالیات سازمان امور مالیاتی کشور” مراجعه نمایید. اگر بدهی مالیاتی مربوط به یک شخص حقوقی تولیدی، از 20 درصد سرمایه ای که به ثبت رسانده و یا مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان، بیشتر باشد، مدیران مجموعه، ممنوع الخروج می شوند.

 

عواقب و جرایم عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی چیست

 

قابل توجه مودیان گرامی

 • کلیه مودیان حقیقی و حقوقی در کل کشور موظفند، اظهارنامه مالیاتی خود را در زمان تعیین شده ارسال نمایند.
 • تنها مودیانی مشمول معافیت مالیاتی با نرخ صفر مالیات می شوند، که اظهارنامه مالیاتی خود را در زمان تعیین شده ارسال و کد رهگیری دریافت نمایند.
 • در صورتی که مالیات در زمان تعیین شده پرداخت نشود، جریمه ای معادل با ۲.۵ درصد مالیات برای هر ماه تاخیر از سر رسید به فرد تعلق می گیرد.
 • فرد در صورتی می تواند اظهارنامه الکترونیکی خود را ارسال کند، که کد ۴۵ را در زمان ثبت نام شماره اقتصادی دریافت کرده باشد. تا هنگامی که فرد این مرحله را نگذرانده باشد، نمی تواند اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی خود را ارسال کند.
 • اظهارنامه مالیاتی مربوط به اجاره املاک در سامانه قرار داده شده است.
 • در صورتی که اظهارنامه اشخاص حقیقی یا حقوقی که قانون م . م شامل حال آن ها می شود، در زمان تعیین شده تنظیم و ارسال گردد، اما تا یک ماه پس از ارسال در بازه زمانی تعیین شده، اصلاح شود، جریمه به آن تعلق نخواهد گرفت و رسیدگی می شود.
 • در صورت ارسال نکردن اظهارنامه، جریمه عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی و تاخیر در پرداخت جریمه نیز شامل حال فرد خواهد شد که باید به صورت ماهانه بیش از ۲ درصد پرداخت نماید.

 

قابل توجه مودیان گرامی درباره تنظیم اظهارنامه مالیاتی

مودیان باید با نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی و ارسال آن آشنایی کامل داشته باشند و اظهارنامه خود را به صورت زیر تنظیم کرده و ارسال نمایند:

 • براساس اطلاعات صحیح و مستند
 • اجتناب از ارائه دادن هزینه های غیر واقعی
 • اجتناب از ارائه فاکتورهای صوری
 • پرهیز از ارائه شرکت های کاغذی
 • ما در مقاله آشنایی با نکات مهم در ارسال اظهارنامه مالیاتی موارد مهمی را در این خصوص بیان کرده ایم و مطالعه آن را پیشنهاد می کنیم.

 

همچنین بهتر است بدانید :

 1. ارسال نکردن اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی، تخلف محسوب می شود و باعث محرومیت و جریمه های سنگین برای فرد خواهد شد.
 2. ارسال نکردن اظهارنامه، باعث تنظیم اظهارنامه برآوردی برای فرد می شود و هزینه بسیار زیادی بر مودی تحمیل می کند.
 3. حتی در صورتی که شرکت شما در دوره ای خاص از سال، ‌‌هیچ گونه تراکنش بانکی و فعالیت اقتصادی نداشته باشد، باید اظهارنامه مالیاتی خود را تنظیم و ارسال نمایید تا مشمول جریمه نشوید.
 4. محروم شدن از بخشودگی های مالیاتی، یکی از جریمه های غیر قابل بخشش برای اشخاصی است که اظهارنامه خود را در زمان مقرر ارسال نکرده اند.
 5. برای دریافت خدماتی مانند تسهیلات بانکی که دولت سالانه برای فعالان اقتصادی در نظر گرفته است، ارائه دادن اظهارنامه، الزامی می باشد.

 

جمع بندی

برای کلیه مودیان، پرداخت کردن مالیات کمتر بسیار مهم است. به طوری که این افراد همیشه به دنبال راهی برای کم کردن مالیات سالانه خود هستند. این امر تنها از طریق روش های قانونی محقق می شود. یکی از روش های کم کردن مالیات، ارسال اظهارنامه مالیاتی در زمان مقرر است که فرد مشمول دریافت مشوق هایی می شود که در قانون مالیات های مستقیم وجود دارد.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید اینستاگرام ما را فالوو کنید سپس سوال خود را در دایرکت مطرح نمایید و از مشاوره رایگان استفاده نمایید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *