یکی از بحث انگیزترین مباحث در حوزه مالیاتی به جرایم مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی اختصاص دارد. در واقع می توان گفت جرایم مالیاتی جزو چالش های بزرگی است که سازمان امور مالیاتی با آن روبرو است. دولت برای حل این مسئله هر سال بخشنامه ای مبنی بر بخشودگی های مالیاتی وضع می کند. این کار علاوه بر تشویق مودیان برای انجام تکالیف مالیاتی، از فرار مالیاتی جلوگیری و عدالت اجتماعی را گسترش می دهد. بخشودگی های مالیاتی در کشور در مناسبهای مختلفی چون دهه فجر و هفته دولت توسط سازمان امور مالیاتی ابلاغ می گردد.

 

بخشودگی جرایم مالیاتی چیست

بخشودگی جرایم مالیاتی پاداشی می‌باشد که توسط سازمان امور مالیاتی برای مشمولان مالیاتی تعیین گردیده است. چنانچه می دانید به عنوان یک مودی وظایف مالیاتی به عهده داشته و باید آنها را انجام دهید. در برخی موارد برای اجرای این تکالیف، از جرایم مالیاتی به عنوان ضمانت اجرایی استفاده می گردد. این فرایند شما را موظف به پرداخت مالیات در موعد مقرر می‌کند. نکته مهم این است که هدف اصلی سازمان امور مالیاتی برای استفاده از برنامه های تشویقی، ملزم کردن شما بابت اجرای قوانین مالیاتی می باشد. از این روی برای اجرای ماده 191 قانون مالیات های مستقیم، بخشودگی های جرایم مالیاتی را در نظر گرفته است. پس می توان گفت منظور از بخشودگی جرایم مالیاتی، بخشش تعدادی از جرایم و تخلفات مالیاتی می باشد؛ اما بخشودگی ها فقط برای جرایم قابل بخشش تدوین گردیده است.

 

با شرایط بخشودگی جرایم مالیاتی و راه‌های کاهش جرایم مالیاتی امسال آشنا شوید

 

مشمولان بخشودگی جرایم مالیاتی، اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که به فعالیت های اقتصادی مشغول بوده و به ازای درآمد حاصل شده، مودی مالیاتی شناخته می شوند. اگر جزو افرادی هستید که باید مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنید، بدانید که ماده 191 قانون مالیات های مستقیم درباره ارزش افزوده نیز قابلیت اجرایی دارد.

متن ماده 191 قانون مالیات های مستقیم: “تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مودی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می‌باشد.”

بخشودگی جرایم مالیاتی برای سالهای 1394 و قبل آن تا 75 درصد، سال  تا 80 درصد، تا 85 درصد، 1397 تا 95 درصد و برای سالهای 1398 الی 1400 تا 100 درصد جرایم قابل بخشودگی اختصاص یافته است. در سال 1401 بخشودگی ها به صورت پلکانی و اساسی ترین ویژگی آن، مجزا شدن نیم سال اول از دوم می باشد.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید اینستاگرام ما را فالوو کنید سپس سوال خود را در دایرکت مطرح نمایید و از مشاوره رایگان استفاده نمایید.

 

شرایط بخشودگی مالیاتی 1403

اگر قرار بر این است که از بخشودگی جرایم مالیاتی در سال 1403 برخوردار شوید، باید برابر ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم شرایط ذیل را داشته باشید:

 • در راستای اجرای ماده 190 قانون م.م درخواست بخشودگی را تسلیم سازمان مالیاتی کنید.
 • مدارک و اسناد معتبر دال بر اثبات عدم کوتاهی در انجام تکالیف مالیاتی ارائه دهید.
 • جزو مودیان خوش حساب باشید.
 • سازمان امور مالیاتی با بخشودگی جرایم مالیاتی موافقت کند.

در توضیح این ماده باید گفت، بخشودگی جرایم مالیاتی به شرایط ویژه ای بستگی دارد که بر مبنای آن مودی امکان تقاضای بخشودگی دارد. قانون نیز با توجه به درخواست مودی بخش یا تمام جریمه های در نظر گرفته شده را مورد بخشودگی قرار می‌دهد. تقریبا می توان گفت شرایط بخشودگی های مالیاتی سال 1403 مانند سال های قبل است.

 

با شرایط بخشودگی جرایم مالیاتی و راه‌های کاهش جرایم مالیاتی امسال آشنا شوید

 

موارد بخشودگی مالیاتی ۱۴۰۳

چنانچه گفتیم، مواد قانونی 189 تا 202 قانون مالیات های مستقیم به جرایم مالیاتی اختصاص دارد. برای بیشتر این مواد قانونی بخشودگی و معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته شده به جز ماده 192 قانون م.م. این ماده بیان می‌کند، اگر مودی در زمان مشخص شده نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام نکند، مشمول جرایم غیر قابل بخشش شامل 30 درصد برای اشخاص حقوقی و 10 درصد برای سایر صاحبان مشاغل می شود. فرض کنید یک عنوان شخص حقوقی هستید و میزان مالیات‌تان یک میلیارد است. در صورت عدم ارائه اظهارنامه باید 300 میلیون آن را جریمه دهید. حکم ماده 192 درباره درآمدهای کتمان شده و اعلام هزینه های غیر واقعی در اظهارنامه نیز قابل اجرا است.

در خصوص موارد بخشودگی جرایم مالیاتی 1403 باید اذعان کرد که ماده قانونی خاصی برای بخشودگی وجود ندارد. اصل بر این است که تمام مودیانی که جرایم مالیاتی دارند، طبق بخشنامه ای که سازمان امور اجتماعی هر سال صادر می کند، میزان و موارد بخشودگی ها و مهلت استفاده از آن تعیین گردد. با توجه به اینکه بخشودگی مالیاتی برای جرایم قابل بخشش در نظر گرفته شده، موارد بخشودگی مالیاتی به مواد قانونی ذیل اختصاص دارد:

نکته: شرط بخشودگی تسلیم درخواست بخشودگی جرایم در اجرای مفاد ماده 190 قانون م. م است.

 • ماده 193 قانون م. م. (عدم تسلیم دفاتر قانونی، ترازنامه و صورت سود و زیان)
 • ماده 197 قانون م. م. (عدم ارائه لیست دستمزد کارکنان و قراردادهای پیمانکاری و تخلف در فهرست)
 • ماده 199 قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات تکلیفی)

 

تا قبل از سال 1403 سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه و دستورالعمل، در خصوص جرایم قابل بخشش و عوارض برای مودیانی که نسبت به پرداخت بدهی و مالیات تا پایان بهمن اقدام نمایند، تا میزان 500 میلیون تومان (اشخاص حقیقی) و دو میلیارد تومان (اشخاص حقوقی) بخشودگی پیش بینی کرده است. البته این بخشنامه تا اسفند سال 1402 تمدید گردیده است.

نکته: شرط استفاده از تسهیلات بخشودگی جرایم مالیاتی، ثبت درخواست بخشودگی است. با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیکی می توانید فهرست بدهی‌های خود را مشاهده کرده و نسبت به پرداخت آن اقدام نموده تا از بخشودگی ها بهره‌مند گردید.

 

با شرایط بخشودگی جرایم مالیاتی و راه‌های کاهش جرایم مالیاتی امسال آشنا شوید

 

مهلت بخشودگی جرایم مالیاتی

یکی از دلایلی که هر سال بخشودگی جرایم مالیاتی از طرف دولت اعمال می گردد، جلوگیری از فرار مالیاتی است. در سال 1403 نیز مانند سالهای قبل این بخشنامه‌ها صادر می شوند. بخشودگی ها برای جرایم قابل بخشش تا 100 درصد پیش بینی گردیده است؛ اما در صورتی که تا یک سال از تاریخ انقضای مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی، تکالیف مالیاتی خود را انجام داده و مبلغ تعیین شده را پرداخت کنید، حداکثر تا 85 درصد مشمول بخشودگی خواهید شد. اگر تا یک ماه پس از ابلاغ برگ قطعی، مالیات را پرداخت کنید از حداکثری بخشودگی بهره‌مند می شوید؛ ولی به ازای هر ماه تاخیر به میزان دو درصد از بخشودگی‌های دوره‌های مربوطه کسر می شود.

در سال جاری یعنی 1402 نیز مهلت بخشودگی جرایم مالیاتی به دلیل درخواست های مودیان و تکریم ارباب رجوع تا پایان اسفند ماه تمدید گردید. یکی از متداولترین مواردی که مودیان با کارشناسان در میان می گذارند درباره شرایط تفویض اختیار تقسیط بدهی و چگونگی بخشودگی است که سازمان امور مالیاتی تعیین می کند. در سال 1403 و قبل از آن حداکثر زمان واگذاری اختیار بابت تقسیط بدهی از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی برای مالیات مستقیم سه سال و مالیات بر ارزش افزوده یک سال معین گردیده است.

 

اگر شما تا یک سال بعد از پایان تاریخ مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی یا تاریخ پرداخت بابت تقسیط و استفاده از بخشودگی ها درخواست دهید، این امکان برایتان فراهم می شود تا بدهی‌های مربوط به مالیات مستقیم حداکثر تا سه سال و بدهی های مربوط به مالیات بر ارزش افزوده تا یک سال به صورت قسطی پرداخت کنید. چنانچه در مهلت تعیین شده وظایف مالیاتی خود را انجام ندهید، به ازای ماههای سپری شده از موعد پرداخت یکساله، یک ماه از تقسیط کم شده و مجبور هستید مبلغ بیشتری به عنوان قسط پرداخت نمایید. گفتنی است اصل بدهی، جرایم غیر قابل بخشش و مالیات هایی که بخشودگی آنها موافقت نگردیده، همزمان می توان از شرایط اقساطی استفاده کرد.

نکته: شرط بخشودگی جرایم مالیاتی، پرداخت به موقع اقساط است. در غیر این صورت طبق قانون تمام بدهی از شما وصول می گردد.

 

با شرایط بخشودگی جرایم مالیاتی و راه‌های کاهش جرایم مالیاتی امسال آشنا شوید

 

تفاوت معافیت و بخشودگی جرایم مالیاتی

اصلی ترین چالشی که مودیان را بسیار سردرگم می کند، درباره تفاوت معافیت های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی است. آیا معافیت مالیاتی همان بخشودگی مالیاتی می باشد؟ مسلما خیر. برجسته ترین تفاوت میان بخشودگی و معافیت از منظر قانونی است. به این معنی که معافیت یک حق قانونی است که به مودی مالیاتی داده می شود. این حقوق در 14 ماده قانون مالیات‌های مستقیم تدوین گردیده است؛ ولی هدف از بخشودگی ها تخفیف یا بخشش صددرصدی جرایم مالیاتی است که صدور بخشنامه و دستورالعمل آن در اختیار اداره امور مالیاتی می باشد. مالیات دهندگان با ثبت درخواست به صورت آنلاین و حضوری می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند. تعدادی از معافیت های مالیاتی عبارت هستند از:

 • معافیت مالیات بر حقوق کارکنان و کارمندان
 • هزینه های درمان
 • سپرده های بانکی
 • فعالیت های کشاورزی
 • فعالیت های آموزشی
 • معافیت بخش صادرات
 • صنایع دستی
 • اختراع و اکتشاف
 • فعالیت های معدنی، تولیدی و گردشگری
 • فعالیت های هنری
 • فعالیت های تجاری در مناطق آزاد تجاری
 • شرکت های تعاونی
 • مدارس خاص نگهداری از معلولین
 • اماکن زیارتی و مذهبی

نمونه نامه درخواست بخشودگی جرایم مالیاتی

به احتمال زیاد به عنوان یک مودی حداقل یکبار با جرایم مالیاتی مواجه شده و این شرایط دغدغه و نگرانی های زیادی برایتان به ارمغان داشته است. با توجه به اینکه هر سال بخشنامه بخشودگی جرایم مالیاتی در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار دارد، یک فرصت طلایی در اختیارتان قرار می گیرد تا جرایم خود را کاهش دهید. برای این کار شرط لازم، ارائه درخواست بخشودگی به سازمان امور مالیاتی است. اغلب شرکت های ارائه دهنده خدمات مالی و مالیاتی نمونه نامه درخواست به مشتریان خود ارائه می دهند. شما هم می توانید از نمونه نامه که در سایت الوند حسابان وجود دارد، استفاده نموده و درخواست خود را ارائه دهید. البته این درخواست از طریق سامانه درگاه ملی خدمات الکترونیکی نیز مقدور است.

 

با شرایط بخشودگی جرایم مالیاتی و راه‌های کاهش جرایم مالیاتی امسال آشنا شوید

 

بخشنامه بخشودگی 100 درصد جرایم مالیاتی 1403

به مانند سالهای قبل، سازمان امور مالیاتی بخشنامه بخشودگی 100 درصد جرایم مالیاتی را در سال 1403 در دستور کار قرار داده است. به موجب این بخشنامه، تمام جزئیات مربوط به بخشودگی های مالیاتی و تقسیط بدهی ها به طور مفصل اعلام می گردد. مودیان نیز این فرصت را دارند تا بدهی مالیاتی خود را با دولت صاف کنند. حداکثر بخشودگی در این بخشنامه 100 درصد اعلام شده و اگر در بازه زمانی مهلت پرداخت، بدهی (اصل و جرایم غیر قابل بخشش) را ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات قطعی شده، پرداخت کنید، می توانید از بخشودگی ها برخوردار شوید. هر چند در این بخشنامه به حداکثر میزان درصد بخشودگی های سالهای قبل نیز اشاره شده است.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید اینستاگرام ما را فالوو کنید سپس سوال خود را در دایرکت مطرح نمایید و از مشاوره رایگان استفاده نمایید.

 

راهکارهای کاهش جرایم مالیاتی در سال 1403

تا کنون درباره جرایم مالیاتی و بخشودگی آنها به تفصیل بحث گردید؛ اما از خود پرسیده اید که آیا راهکاری برای کاهش جرایم مالیاتی به صورت قانونی وجود دارد یا خیر. بی شک اکثریت شما بارها این پرسش را مطرح کرده اید. کارشناسان و مشاوران مالیاتی ترفند های مختلفی را برای کاهش جرایم مالیاتی پیشنهاد می دهند. برای مثال می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 • اگر قصد راه اندازی کسب و کاری دارید، سراغ فعالیت های تولیدی بروید؛ زیرا شرکت های تولیدی معاف از پرداخت مالیات هستند.
 • در کسب و کارتان خوش حساب باشید و قبل از مواجهه با جرایم، اظهارنامه مالیاتی خود را به اداره امور مالیاتی ارائه دهید.
 • به قوانین مالیاتی اشراف کامل داشته باشید.
 • حواستان به بخشنامه ها و معافیت های مالیاتی اعلام شده باشد.
 • با شرکت های مالیاتی در ارتباط باشید تا زمان کمتری برای انجام کارهای اداری مربوط به امور مالیاتی صرف کنید.
 • به جرایم غیر قابل بخشش توجه کرده و از انجام کارهایی که شما را متخلف نشان می دهد، پرهیز کنید. مانند کتمان درآمد، هزینه های غیر واقعی، حساب سازی، عدم ثبت درآمدهای واقعی و عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی.
 • حوزه فعالیت خود را به سویی سوق دهید که بیشترین تخفیف مالیاتی به آنها تعلق دارد. مانند گردشگری، شرکت های کشاورزی، سازمان های خیریه مراقبت از کودکان معلول
 • محاسبه دقیق و اظهار اسناد و مدارک هزینه ها
 • ثبت دارایی هایی با استهلاک بالا
 • ثبت تمام فاکتورهای هزینه
 • کمک به سازمان های خیریه
 • اعلام درست درآمد سال جاری

 

با شرایط بخشودگی جرایم مالیاتی و راه‌های کاهش جرایم مالیاتی امسال آشنا شوید

 

جمع بندی

بخشودگی جرایم مالیاتی در سال 1403 برای آن دسته از مودیان مالیاتی که در انجام تکالیف خود کوتاهی کرده و مرتکب جرایم قابل بخشش و غیر قابل بخشش هستند، ابلاغ می گردد. این ابلاغیه در قالب بخشنامه ای توسط سازمان امور مالیاتی صادر و جزئیات کامل درباره انواع جرایم مالیاتی به همراه میزان بخشودگی های مالیاتی مشخص می گردد. موارد بخشودگی شامل مالیات بر ارزش افزوده و جرایم قابل بخشش می باشد. هر چند در پاره‌ای از موارد به صلاحدید سازمان امور مالیاتی برخی جرایم غیر قابل بخشش نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. بخشودگی مالیاتی با معافیت مالیاتی تفاوت دارد. معافیت مالیاتی به موجب قانون مالیات های مستقیم تعیین و مودیان حق استفاده از آن را دارند؛ اما بخشودگی دستورالعملی است که سازمان امور مالیاتی نسبت به آن تصمیم می گیرد.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید اینستاگرام ما را فالوو کنید سپس سوال خود را در دایرکت مطرح نمایید و از مشاوره رایگان استفاده نمایید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *